Agrifirm.nl

Lidmaatschap

Ledenaantal

De ledenthemometer op 31 december 2018: 944 leden

Contributie

De contributie voor het jaar 2018 is vastgesteld op € 10 per lid. (Middels een door u verleende machtiging wordt dit bedrag automatisch van uw bankrekening afgeschreven)

 

 

Wijzigingen  

Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u het wijzigingsformulier downloaden.

 

Lidmaatschap opzeggen

 

Heeft U besloten om uw lidmaatchap op te zeggen? Dat vinden wij erg jammer. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de reden van uw afmelding. Zo kunnen we onze gepensioneerden vereniging continu verbeteren. Wij stellen het op prijs als U de reden van afmelding vermeldt in uw brief of mail.
Per mail.
Stuur uw verzoek naar agrifirmpensioen@outlook.com onder vermelding van 'Opzegging lidmaatschap.'
Schriftelijk
Bent U niet in de gelegenheid te mailen, stuur dan uw brief naar:
Peter van den Heuvel
klasproosstraat 19
5741VX Beek en Donk
Let op: Bij schriftelijke opzegging wordt de einddatum van uw lidmaatschap bepaald aan de hand van de ontvangstdatum van uw opzegbrief. Na verwerking van uw opzegging stopt de incassering van de contributie.